es.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:184) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:184) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:184) in /libraries/joomla/session/session.php on line 415
informacje o maszynach rolniczych
Strona startowa Encyklopedia rolnicza Podstawowe informacje o maszynach

informacje o maszynach rolniczych

Agregat uprawowy

 

Agregatowanie narzędzi polega na łączeniu kilku oddzielnych narzędzi uprawowych w jeden zestaw w takiej kolejności, aby najpierw pracowały narzędzia głębiej a za nimi płycej spulchniające glebę, o tej samej szerokości roboczej.

Agregatowanie umożliwia:

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:23)

Więcej…

 

Brona

 

Brony mają za zadanie: wyrównać i spulchnić powierzchnię roli przed siewem lub sadzeniem, mechanicznie niszczyć chwasty, wydobywać na powierzchnię rozłogi perzu, wymieszać nawozy mineralne z glebą, przykryć nasiona po siewie, niszczyć zadarnienia.

Brony zębowe dzielimy na :lekkie, średnie i ciężkie

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:25)

Więcej…

 

Brona talerzowa

 

Do głównych zadań brony talerzowej należą:

- głębsze spulchnianie gleby,
- cięcie i kruszenie zadarnionych skib,
- rozdrabnianie nawozów zielonych i mieszanie ich z glebą,
- mieszanie z glebą nawozów mineralnych.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:24)

Więcej…

 

Ciągnik rolniczy

 

Ciągnik rolniczy, potocznie traktor – pojazd używany do przemieszczania pojazdów, maszyn i urządzeń nie posiadających własnego napędu (np. przyczep), do napędu maszyn i urządzeń nieposiadających własnego silnika za pośrednictwem wałka odbioru mocy (WOM), koła pasowego (obecnie praktycznie nie występuje) lub złączy hydrauliki zewnętrznej. Maszyny i urządzenia współpracujące z ciągnikiem można montować przy użyciu trójpunktowego układu zawieszenia (TUZ), w większości maszyn znajdującego się z tyłu maszyny, w nowoczesnych maszynach często występuje on również z przodu.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 16:41)

Więcej…

 

Glebogryzarka

 

Glebogryzarka-służy do spulchniania i mieszania gleby. Zastosowanie: wiosenna uprawa gleby po orce jesiennej, podorywka ściernisk na glebach ciężkich, mieszanie nawozów mineralnych, zwalczanie chwastów.

Zespołem roboczym są łukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowym wale, wycinające kęsy gleby, które mogą obracać się współbieżnie lub przeciwbieżnie.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:23)

Więcej…

 

Głębosz

 

Głęboszowanie - spulchnianie gleby na głębokości 40 – 80 cm. - polepsza własności gleby poprzez jej napowietrzenie i wpływa na podsiąkanie gleby. Głęboszowanie powoduje niszczenie podeszwy płuŜnej, umożliwia wykorzystanie zasobu składników pokarmowych wymytych do podglebia, zapewnia lepszy rozwój korzeni roślin głęboko korzeniących się, np. buraków cukrowych.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:25)

Więcej…

 

Kombajn zbożowy

Kombajn zbożowy - maszyna służąca do zbioru zbóż,traw,kukurydzy i innych roślin nasiennych.Przy użyciu kombajnów zboże można zbierać w jednym lub w dwóch etapach. Zbiór jednoetapowy polega na jednoczesnym koszeniu i młóceniu zboża przez kombajn, natomiast zbiór dwuetapowy – na wcześniejszym skoszeniu zboża na pokosy, które następnie podbiera się i młóci kombajnem.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:33)

Więcej…

 

Kosiarka

Kosiarki są  maszynami przeznaczonymi do koszenia traw i zielonek
niskołodygowych.


Ze względu na rodzaj zespołu tnącego dzieli się je na trzy grupy:

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:35)

Więcej…

 

Krój nożowy

 

Krój nożowy odcina skibę od calizny. Powstaje wówczas gładka ścianka bruzdy, która znacznie ułatwia prowadzenie kół ciągnika.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:28)

 

Krój tarczowy

 

Krój tarczowy spełnia podobne zadanie jak nożowy, jednak znacznie lepiej przecina darń, przyorywany obornik czy nawóz zielony.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:28)

 

Kultywator

 

Kultywatory stosuje się w celu spulchnienia gleby bez jej odwracania.
Głębokość pracy: 5-15 cm.Uprawkę tę można zastosować wiosną tuż po orce przedzimowej lub do spulchnienia ściernisk, jeżeli nie stosuje się podorywki, np. w rolnictwie alternatywnym. Kultywatorowaniem można zwalczać chwasty rozłogowe, np. perz właściwy, używając kultywatora ze sprężystymi zębami, które wyciągają na powierzchnię roli rozłogi bez ich rozrywania, które po

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:24)

Więcej…

 

Nagarniacz palcowy (Kombajn zbożowy)

 

Jego zadaniem jest nachylenie źdźbełna zespół tnący, przytrzymanie w momencie cięcia i podanie na
podajnik ślimakowo-palcowy.

 

Odkładnice

 

Odkładnica zamocowana jest nad lemieszem i razem z nim tworzy wspólną gładką powierzchnię, która odcina skibę, kruszy ją, odwraca i odkłada na bok.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:29)

Więcej…

 

Opryskiwacz

 

Opryskiwacz – urządzenie do opryskiwania, stosowane przy ochronie chemicznej i nawożeniu roślin uprawnych oraz drzew i krzewów. W podstawowej wersji składa się ze zbiornika na ciecz roboczą, pompy oraz rozpylacza lub zestawu rozpylaczy.

Opryskiwacze występują w następujących rodzajach;

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:22)

Więcej…

 

Podajnik ślimakowo-palcowy (Kombajn zbożowy)

Zadaniem tego urządzenia jest zebranie ściętej masy zbożowej z całej szerokości zespołu żniwnego (dwa ślimaki) i podanie jej na wąski przenośnik pochyły, znajdujący się nad podajnikiem palcowym.
 

Prasa zbierająca

Prasa zbierająca - ma za zadanie zmniejszenie objętości siana lub słomy w wyniku
zagęszczenia luźnych źdźbeł w skutek zgniotu w komorze prasowania.Zgniot siana lub słomy pozwala na
lepsze wykorzystanie ładowności środków transportowych i pomieszczeń.

Prasy możemy podzielić na :

-prasy zbierające.Wyróżnia się prasy wytwarzające kostki do załadunku ręcznego (o masie około 10 kg) i do załadunku mechanicznego (do 200 kg). Aby uformować kostkę, siano jest

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:33)

Więcej…

 

Przedpłużek

 

Przedpłużek ścina wierzchnią warstwę gleby o szerokości 2/3 skiby i zrzuca ją na dno bruzdy.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:28)

 

Przetrząsaczo-zgrabiarki

Przetrząsaczo-zgarbiarki są przeznaczone do przetrząsania i zgrabiania traw i zielonek niskołodygowych na polach uprawnych i łąkach o wyrównanej powierzchni. Najdokładniejszy efekt zbioru traw i zielonek jest w tedy gdy trawa jest wysuszona co minimalizuje nam ubytki przy zbiorze traw.

Przetrząsaczo-zgrabiarki możemy podzielić na trzy grupy:

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:35)

Więcej…

 

Pług

 

Pług - zadaniem pługa jest podcięcie warstwy gleby, odwrócenie skiby, pokruszenie jej i przemieszczenie (funkcję tą spełnia korpus pługa).

Najważniejsze wymagania stawiane pracy pługów:

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:31)

Więcej…

 

Pług odwracalny

 

Pługi obracalne umożliwiają odłożenie skiby zawsze w jedną stronę niezależnie od kierunku poruszanie się ciągnika po polu.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:25)

Więcej…

 

Pług wahadłowy

 

Pługi wahadłowe charakteryzują się prostszą konstrukcją i mniejszą masą niż pługi obracalne . W pługach tych wyeliminowano podwójne korpusy płużne. Zmiana ustawienia zespołu korpusów płużnych do pracy prawostronnej i lewostronnej następuje przy wykorzystaniu układu hydraulicznego.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:25)

Więcej…

 

Regulacja szerokości i głębokości orki

 Rysunek przedstawiający regulację szerokości i głębokości orki cz2

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:28)

Więcej…

 

Regulacja szerokości i głębokości orki cd

Rysunek przedstawiający regulacje szerokości i głębokości orki

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:27)

Więcej…

 

Rozrzutnik obornika

 

Rozrzutnik obornikamaszyna rolnicza do rozwożenia, rozdrabniania i równomiernego rozrzucania obornika na polu. Jest to najczęściej jedno- lub dwuosiowa przyczepa z przenośnikiem podłogowym, wyposażona w tylnej części w urządzenie rozdrabniające i rozrzucające obornik. Podczas pracy, napędzany przez wał odbioru mocy lub silnikiem hydraulicznym z hydrauliki pojazdu, zespół noży obracając się rozdrabnia i rozrzuca obornik po polu.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:21)

Więcej…

 

Rozsiewacz nawozów

 

Rozsiewacz nawozów – maszyna rolnicza służąca do równomiernego rozsiewania nawozów sztucznych. Służy do nawożenia zbóż jak i roślin okopowych.

Rozróżnia się dwa rodzaje rozsiewaczy:

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:22)

Więcej…

 

Sieczkarnia samojezdna

 

Sieczkarnia samojezdna - maszyna rolnicza służąca do równoczesnego koszenia, rozdrabniania, cięcia, miażdżenia, a także transportowania na przyczepę kanałem wyrzutowym sieczki uzyskanej z roślin stosowanych jako pasze: wysokołodygowych (kukurydza, sorgo), niskołodygowych (lucerna, żyto, koniczyna, trawy) oraz uprzednio ściętych i uformowanych w wały lub pokosy (siano, słoma, trawy). Maszyna ta znalazła również zastosowanie przy zbiorze biomasy (wierzby energetycznej).

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:21)

Więcej…

 

Siewnik

 

Siewnik - maszyna rolnicza służąca do wysiewu materiału siewnego, np. zbóż, traw, kukurydzy, buraka, słonecznika, rzepaku.

Rodzaje siewników

* Siewnik precyzyjny (pierscieniowy) Budowa: Zbiornik, dwa koła podporowe, pierścień wysiewający, sprzęgło jednokierunkowe, wałek wygarniający, koło ugniatające, redlice, przekładnia łańcuchowa, spulchniacz gleby.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:20)

Więcej…

 

Ustawienia przetrząsaczo - zgrabiarki palcowo kołowej

 Rysunek przedstawiający ustawienie przetrząsaczo - zgrabiarki kołowo - palcowej.

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:34)

Więcej…

 

Wały

 

Zadaniem wałów jest ugniatanie gleby w celu zmniejszenia jej porowatości i kruszenie brył znajdujących się na jej powierzchni.

Rozróżniamy następujące rodzaje wałów uprawiających :

Zmieniony (Środa, 10 Marzec 2010 09:24)

Więcej…

 

Wytrząsacz klawiszowy (Kombajn zbożowy)

Jego zadaniem jest wydzielenie reszty ziaren znajdujących się w słomie wyrzucanej z zespołu młócącego.
 

RANKING STRON INTERNETOWYCH,darmowe statystyki,fajne i ciekawe strony